Etusivu Opeka Oppika Ropeka
Raportti DEMORAPORTTI

Oor raportointisovellus

OOR raportointityökalu

Raportointityökalu Opeka, Oppika ja Ropeka palveluihin. Oman kuntasi raporttikoosteet näet kirjautumalla yläreunan Raportti-linkistä Oppikan sivistystoimenjohtaja-tunnuksellasi. Valitse kirjautumissivulla haluamasi raporttivuosi.
Opeka
Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVTvalmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen. 

Opekan teema-alueet:
 • Digitaalinen toimintaympäristö
 • Toimintakulttuuri
 • Pedagoginen toiminta
 • Osaaminen 

Siirry Opekaan tästä

Oppika
Oppika on verkkopalvelu oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien valmiuksien selvittämiseen. Se on otettu käyttöön syksyllä 2016. Palvelu sisältää neljä erillistä kyselyä, perusopetuksen 2.luokan, 5.luokan, 8. luokan sekä lukion 1. luokan oppilaille. Kyselyitä voi toki hyödyntää muillakin luokka-asteilla.

Kysymykset on laadittu uuden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja jaoteltu seitsemään eri kategoriaan: 
 • Käytännön taidot
 • Oma tuottaminen
 • Tiedonhallinta, tutkiva ja luova työskentely
 • Vastuullinen ja turvallinen toiminta
 • Vuorovaikutus ja verkostoituminen
 • Asenne
 • Tausta ja toimintaympäristö
Kyselyyn vastattuaan oppilaat näkevät heti omat tuloksensa ja opettaja oman luokkansa tulokset. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää opetuksen suunnittelussa. Kirjautuneella opettajalla on käytössään myös esim. tuntisuunnitelma ja opettajan oppaat. Koulun rehtori saa myös raportin koko koulunsa tuloksista kirjautuessaan palveluun rehtorina. Vastauksia verrataan kyseisen luokka-asteen muiden vastaajien vastauksiin. Yksittäisen oppilaan vastaukset eivät kuitenkaan näy opettajalle tai rehtorille, eikä oppilaista kerätä palveluun yksilöiviä tietoja. 

Siirry Oppikaan tästä

Ropeka
Ropeka on rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu. Sen avulla vastaaja voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. Ropekaa on ollut kehittämässä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus yhteistyössä rehtoreista, sivistystoimenjohdosta ja koulutuksen ICT-asiantuntijoista muodostuneen ohjausryhmän kanssa, jossa on yhteensä 10 jäsentä. 

Ropekan teema-alueet: 
 • Strategia
 • Sitoutuneisuus muutokseen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen
 • Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa
 • Koulun digitaalinen toimintaympäristö 

Siirry Ropekaan tästä

OOR-palvelua tullaan kehittämään edelleen muun muassa vuosittaisten raporttivertailujen osalta.