Tervetuloa käyttämään koulujen itsearviointipalveluita!

OOR-palveluiden avulla voit kartoittaa koulusi digiosaamisen tilaa opettajien (OPEKA), oppilaiden (OPPIKA) ja rehtoreiden (ROPEKA) itsearviointityökalujen avulla.  Palvelut ovat erillisiä verkkokyselyitä, joihin pääset kirjautumaan tämän sivun Opeka, Oppika ja Ropeka-linkeistä.

Jos olet rekisteröitynyt jo Oppika-kyselyyn rehtorin tai sivistystoimenjohtajan ominaisuudessa, pääset sivun oikeassa ylälaidassa olevasta linkistä kirjautumaan koulusi (rehtori) tai kuntasi (sivistystoimenjohtaja) raporttikoosteeseen. Voit myös ensin tutustua raporttikoosteeseen DEMORAPORTTI-linkistä. Jos et vielä ole rekisteröitynyt Oppikaan, voit rekisteröityä joko Oppikan sivulta tai raporttikoosteen aloitussivulta.

Mitä Opeka, Oppika ja Ropeka kartoittavat:

Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista TVT-valmiuksistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.

Opekan teema-alueet:

 • Digitaalinen toimintaympäristö
 • Toimintakulttuuri
 • Pedagoginen toiminta
 • Osaaminen
Oppika on verkkopalvelu oppilaiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien valmiuksien selvittämiseen. Se on otettu käyttöön syksyllä 2016.

Palvelu sisältää neljä erillistä kyselyä, perusopetuksen 2.luokan, 5.luokan, 8. luokan sekä lukion 1.luokan oppilaille. Kyselyitä voi toki hyödyntää muillakin luokka-asteilla.

Kysymykset on laadittu uuden opetussuunnitelman perusteiden pohjalta ja jaoteltu seitsemään eri kategoriaan:
 • Käytännön taidot
 • Oma tuottaminen
 • Tiedonhallinta, tutkiva ja luova työskentely
 • Vastuullinen ja turvallinen toiminta
 • Vuorovaikutus ja verkostoituminen
 • Asenne
 • Tausta ja toimintaympäristö.

Kyselyyn vastattuaan oppilaat näkevät heti omat tuloksensa ja opettaja oman luokkansa tulokset. Tuloksia on tarkoitus hyödyntää opetuksen suunnittelussa. Kirjautuneella opettajalla on käytössään myös esim. tuntisuunnitelma ja opettajan oppaat.

Koulun rehtori saa myös raportin koko koulunsa tuloksista kirjautuessaan palveluun rehtorina. Vastauksia verrataan kyseisen luokka-asteen muiden vastaajien vastauksiin. Yksittäisen oppilaan vastaukset eivät kuitenkaan näy opettajalle tai rehtorille, eikä oppilaista kerätä palveluun yksilöiviä tietoja.
Ropeka on rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu. Sen avulla vastaaja voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. Ropekaa on ollut kehittämässä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus yhteistyössä rehtoreista, sivistystoimenjohdosta ja koulutuksen ICT-asiantuntijoista muodostuneen ohjausryhmän kanssa, jossa on yhteensä 10 jäsentä.

Ropekan teema-alueet:
 • Strategia
 • Sitoutuneisuus muutokseen
 • Uuden toimintakulttuurin luominen
 • Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa
 • Koulun digitaalinen toimintaympäristö